Phòng học lý thuyếtPhòng thực hành Dược + Hóa – Sinh
Phòng Máy tínhMô hình – dụng cụ thực hành
Sân bóngMô hình – dụng cụ thực hành
Hội trườngMô hình – dụng cụ thực hành
Phòng thực hành Điều dưỡngMô hình – dụng cụ thực hành