zalagam net - Mười trang web đáng tin cậy hàng đầu trên Internet

Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển giáo dục nghề nghiệp

Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển giáo dục nghề nghiệp

Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển giáo dục nghề nghiệp

Ngày 16/5/2022, tại Nghệ An, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị triển khai Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải Miền Trung. Đồng chí Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội dự, phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị; cùng chủ trì còn có đồng chí Trương Anh Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Hội nghị thu hút sự tham dự của gần 200 đại biểu từ các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục nghề nghiệp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp thuộc 10 tỉnh, thành phố khu vực khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải Miền Trung.

Hội nghị khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải Miền Trung được tổ chức nhằm quán triệt chủ trương đường lối, định hướng phát triển giáo dục nghề nghiệp; kế hoạch triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình đầu tư công giai đoạn 2021-2025; đồng thời đánh giá công tác tuyển sinh, đào tạo và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp triển khai công tác tuyển sinh gắn với giải quyết việc làm thực hiện Chiến lược.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng nhấn mạnh Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 là kết quả của quá trình làm việc miệt mài, sản phẩm của trí tuệ tập thể, được lấy ý kiến rộng rãi, do vậy Chiến lược vừa có tính lý luận, thực tiễn, vừa có tính cụ thể, tổng quát.

Trong bối cảnh mới, các thách thức và cơ hội, những mặt tích cực và tiêu cực đan xen, hệ thống giáo dục nghề nghiệp sẽ phải chủ động, sáng tạo khai thác tận dụng thời cơ, đổi mới mạnh mẽ tư duy, hoàn thiện thể chế, nhận diện rõ các xu hướng, xác định đúng quan điểm định hướng và mục tiêu phát triển, thực hiện nhiều giải pháp, nhất là 02 giải pháp đột phá được xác định tại Chiến lược là: “Đẩy nhanh chuyển đổi số, hiện đại hóa cơ sở vật chất thiết bị và đổi mới chương trình, phương thức đào tạo” và “Phát triển đội ngũ nhà giáo, nghệ nhân, chuyên gia, người dạy nghề và cán bộ quản lý trong giáo dục nghề nghiệp”. Cùng với việc triển khai Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ LĐTBXH đang tích cực triển khai các dự án, tiểu dự án trong lĩnh vực GDNN thuộc 03 Chương trình mục tiêu quốc gia. Đây là một nguồn lực lớn và quan trọng để triển khai Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi và đề ra các biện pháp hiệu quả triển khai Chiến lược trong thời gian tới để phát triển nhanh giáo dục nghề nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường lao động, của người dân và yêu cầu ngày càng cao về số lượng, cơ cấu, chất lượng nhân lực có kỹ năng nghề cho phát triển đất nước./.

Theo VP TCGDNN