GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT NGÀNH ĐÀO TẠO

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ỨNG DỤNG PHẦN MỀM)

Tên ngành, nghề: Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Mã ngành, nghề: 5480202

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở;

Thời gian đào tạo: 2 năm

Tổng số Môn học/Mô-đun: 20.

Tổng số Tín chỉ/Giờ học: 51 tín chỉ/1225 giờ học. Trong đó:

– 418 giờ học Lý thuyết.

– 750 giờ học thực hành/thực tập.

– 57 giờ kiểm tra trên toàn khóa.

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung:

Cung cấp những kiến thức và kỹ năng nghề chuyên môn cơ bản đảm bảo đáp ứng yêu cầu vị trí kỹ thuật viên chuyên ngành Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) giúp người học có khả năng tự nghiên cứu, học tập lên các bậc học cao hơn.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

– Kiến thức:

+ Hiểu được hệ thống thông tin quản lý của một số loại hình doanh nghiệp;

+ Biết các nghiệp vụ chuyên môn của đơn vị – doanh nghiệp như tổ chức quản lý hoạt động nghiệp vụ, an toàn vệ sinh lao động;

+ Đề xuất được những giải pháp ứng dụng phần mềm cụ thể để mang lại hiệu quả trong các lĩnh vực hoạt động của đơn vị – doanh nghiệp;

+ Biết lập kế hoạch và triển khai ứng dụng phần mềm;

+ Biết khai thác các phần mềm đã được triển khai.

– Kỹ năng:

+ Đọc được các hướng dẫn chuyên môn đơn giản bằng tiếng Anh;

+ Cài đặt, bảo trì các sự cố máy tính đơn giản;

+ Sử dụng được các phần mềm trong công việc văn phòng;

+ Tìm kiếm thông tin trên mạng Internet phục vụ cho chuyên môn và quản lý doanh nghiệp;

+ Tham gia quản lý dự án phát triển phần mềm cho doanh nghiệp dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia;

+ Tham gia thiết kế, triển khai, bảo trì các ứng dụng phần mềm;

+ Cập nhật và phối hợp xử lý các sự cố khi vận hành các phần mềm ứng dụng;

+ Quản trị website phục vụ quảng bá hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị;

+ Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm một cách chủ động, sáng tạo, hiệu quả nhằm giải quyết các tình huống đặt ra trong thực tiễn.

– Chính trị, đạo đức :

+ Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước;

+ Nắm vững quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển của ngành Công nghệ thông tin Việt Nam;

+ Có hiểu biết về truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam;

+ Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

+ Yêu nghề, có kiến thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp, có lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hoá dân tộc;

+ Luôn có ý thức học tập rèn luyện để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của công việc.

– Thể chất và quốc phòng:

+ Đủ sức khoẻ theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế;

+ Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất;

+ Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng- An ninh;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp người học sẽ làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng phần mềm tin học trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ kinh doanh sản xuất. Cụ thể:

+ Kỹ thuật viên chuyển giao phần mềm ứng dụng;

+ Kỹ thuật viên quản trị hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu;

+ Kỹ thuật viên bảo trì hệ thống máy tính;

+ Kỹ thuật viên quản trị hệ thống mạng;

+ Kỹ thuật viên thiết kế và quản trị website;

Người học cũng làm việc được trong các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phần mềm tin học như: Lập trình viên phần mềm ứng dụng, kỹ thuật viên thiết kế web, kỹ thuật viên kiểm thử phần mềm.

 QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI HỌC

 • Buổi sáng học văn hóa theo chương trình THPT quốc gia. Buổi chiều học nghề theo Chương trình học của Nhà trường. Học sinh được tham gia kỳ thi Tốt nghiệp THPT toàn quốc, được dự tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc.
 • Kinh phí học nghề được miễn phí 100% theo quy định tại Nghị định 86/2015/CP-NĐ do thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ngày 02 tháng 10 năm 2015: Học sinh được nhận kinh phí đào tạo theo quy định của Nhà nước cấp trả thông qua Phòng Lao Động tại địa phương (theo Sổ Hộ Khẩu gia đình), sau khi học sinh học sinh nhận kinh phí từ Nhà nước sẽ hoàn đóng lại cho Nhà trường.
 • Trong quá trình học 3 năm tại nhà trường, học sinh được đào tạo tiếng Nhật miễn phí xuyên suốt quá trình học (Một số học sinh không lựa chọn học Tiếng Nhật).
 • Kết thúc 3 năm học THPT: Học sinh được nhận 2 bằng Tốt nghiệp: Bằng Tốt nghiệp THPT và bằng Tốt nghiệp Trung cấp Chính quy ngành nghề tương ứng có giá trị trên toàn quốc.
 • Sau khi Tốt nghiệp THPT và Trung cấp Nghề, học sinh có những lựa chọn sau:

+ Tham gia thị trường Xuất khẩu Lao động, Du học sinh tại Nhật Bản, CHLB Đức,…

+ Tham gia thị trường Lao động trong nước.

+ Liên thông Cao đẳng, Đại học tại các trường tương ứng ngành nghề được học.

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI HỌC 

 • Học sinh học tập tại zalagam net – zalagam net phải tuyệt đối tuân thủ Nội quy, Quy chế của Nhà trường.
 • Học sinh phải hoàn thiện đầy đủ hồ sơ nhập học theo hướng dẫn của Giáo viên chủ nhiệm.
 • Học sinh phải có ý thức nghề nghiệp, nghiêm túc học tập, tích cực tham gia các hoạt động do Nhà trường tổ chức.
 • Học sinh phải có ý thức bảo vệ dụng cụ của cơ sở thực hành, tài sản của Nhà trường, nếu để học phải bồi hoàn theo quy định.
 • Học sinh hoàn thiện đầy đủ các khoản thu, học phí học văn hóa theo quy định của Nhà trường; Hoàn đóng học phí học Nghề (đã được nhà Nước cấp) cho Nhà trường.
 • Học sinh học Nghề cần nộp các khoản thu ngoài kinh phí được Nhà nước cấp bù:

+ Kinh phí in giáo trình, đề cương ôn tập, tài liệu ôn tập.

+ Kinh phí thi lại (Nếu học sinh có điểm tổng kết môn học dưới 5,0).

+ Kinh phí đồng phục nghề.

+ Kinh phí thực tập tại các cơ sở thực tập thực tế (Nhà máy, Bệnh viện): Thu theo thỏa thuận với các cơ sở thực tập.

+ Kinh phí ôn tập và thi tốt nghiệp.

(Các khoản thu Nhà trường sẽ thông báo tới từng Giáo viên chủ nhiệm trước 02 tuần khi triển khai thực hiện các nội dung có thu kinh phí)

 • Học sinh học thực hành tại Nhà trường cần mặc trang phục theo yêu cầu Ngành nghề của giáo viên hướng dẫn, tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn của giáo viên.
 • Học sinh thực tập tại các cơ sở thực tập thực tế cần tuyệt đối tuân thủ Nội quy của cơ sở thực tập, không tự ý làm việc khi chưa có sự đồng ý của Nhân viên cơ sở.