zalagam net - Mười trang web đáng tin cậy hàng đầu trên Internet

BA CÔNG KHAI

BA CÔNG KHAI

Thực hiện báo cáo về triển khai thông tư số 36/TT-BGDĐT Về việc thực hiện 3 công khai. Trường Trung Cấp Y – Dược Cộng Đồng Hà Nội xin công bố và báo cáo lên Quý Bộ các nội dung cụ thể như sau :

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục của trung tâm giáo dục thường xuyên, năm học 2023 – 2024 (Theo biểu mẫu số 13, kèm theo thông tư số 36/TT-BGDĐT):

2. Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trung tâm giáo dục thường xuyên, năm học 2023-2024 (Biểu mẫu số 14, kèm theo thông tư số 36/TT-BGDĐT

3. Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục thường xuyên, năm học 2023-2024 (Biểu mẫu số 15, kèm theo thông tư số 36/TT-BGDĐT)

4. Công khai về thông tin đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục thường xuyên, năm học 2023 – 2024 (Biểu mẫu số 16, kèm theo thông tư số 36/TT-BGDĐT):